Legea Arhivelor Electronics

 • Legea Arhivelor Naţionale Nr 16/1996 – ArhivDepo
 • Legea privind arhivarea documentelor in forma electronica ...
 • Arhivarea electronica a documentelor - Creeaza
 • LEGEA ARHIVELOR CAPITOLUL I Dispozi ii generale Art.1 ...
 • LEGE nr.16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale
 • Legea Arhivelor Naţionale Nr 16/1996 – ArhivDepo

  – În cadrul Arhivelor Naţionale funcţionează un consiliu ştiinţific, format din specialişti ai Arhivelor Naţionale, cercetători, cadre didactice universitare şi specialişti din ministerele interesate, care analizează, dezbate şi face propuneri în probleme privind normele şi metodologiile specifice de lucru, publicaţiile de ... CertArchive ofera servicii complete de arhivare a documentelor, utilizand un sistem integrat de stocare si gestiune, atit a arhivelor fizice cat si a celor in

  Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014 ...

  Legea nr. 16/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996 si ulterior a fost modificata si completata prin: Legea nr. 358/2002 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002; Ordinul de zi al conducerii Arhivelor Naţionale nr. 217/1996 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente; Normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în Pentru întocmirea corespunzătoare a nomenclatorului, şi pentru efectuarea de propuneri de termene de păstrare corespunzătoare, anexat vă trimitem modelul Anexă nr. 1 din Legea Arhivelor Naţionale şi vechiul Nomenclator arhivistic, lista orientativă cu principalele categorii de documente permanente, şi extrase din Monitorul Oficial ...

  Arhivarea şi termenele de păstrare a documentelor ...

  Păstrarea arhivei, în format fizic (pe hârtie), electronic, film, radiografie etc.se face, conform contractului, fie la deţinătorul (proprietarul) arhivei, fie la unitatea prestatoare (care a prelucrat arhiva). Sublinierile din textele de lege ne aparţin şi au fost făcute cu scopul de a uşura înţelegerea acestora. 2. Prevederi legale. alin. (2) din Legea 138/2013 sunt obligaţi să anexeze la documentaţia prevăzută pentru autorizare şi lista fondurilor arhivistice deţinute. (3) Autorizaţia de funcţionare se eliberează, contra cost, pentru fiecare serviciu arhivistic solicitat. Art. 10. – (1) În termen de 10 zile, structura Arhivelor Naţionale analizează ...

  Legea privind arhivarea documentelor in forma electronica ...

  Operatiunile de prelucrare arhivistica a documentelor in forma electronica se fac cu respectarea dispozitiilor Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a reglementarilor in vigoare privind conservarea, accesul si protectia informatiei cu caracter public sau privat. În acord cu mandatul încredinţat prin Legea 293/2008, pentru informarea opiniei publice, cunoaşterea adevărului istoric şi sprijinirea cercetării ştiinţifice, C.N.S.A.S. pune la dispoziţia specialiştilor, a jurnaliştilor şi a publicului larg rezultatele investigaţiilor proprii asupra rolului Securităţii în instaurarea şi menţinerea regimului comunist din România.

  Arhivele private vor deveni arhive de interes public

  Ministerul de Interne a postat în dezbatere publică modificări importante la Legea Arhivelor, veche de peste 20 de ani, astfel încât Arhivele Naționale să țină pasul cu tehnologia în domeniu, mai exact cu arhivarea pe suport electronic, în cazurile în care este posibilă. Legea nr. 16/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996 şi ulterior a fost modificată şi completată prin: ‒ Legea nr. 358/2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002;

  Legea arhivării electronice - Legislație | certSIGN

  Legea 135 din 2007 privind arhivarea electronică. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică. + Capitolul V Personalul arhivelor + Articolul 31 (1) Creatorii și deținătorii de documente, prevăzuți la art. 2, persoane juridice, au obligația de a înființa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhivă, în funcție de valoarea și cantitatea acestora. n) sistemul de informare al pieţei interne - instrumentul electronic furnizat de Comisia Europeană pentru a facilita cooperarea administrativă dintre autorităţile competente ale statelor membre şi dintre autorităţile competente ale statelor membre şi Comisia Europeană, definit în

  INSTRUCŢIUNI in torii ionale prin

  din Legea Arhivelor Naţionale. CAPITOLUL I. Dispoziţii generale. Art. t. - Constituie izvoare istorice şi alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României . documentele, indiferent de suportul lor, create de-a lungul timpului de organele de stat, organismele LEGEA nr. 455/2001 din 18 iulie 2001 privind semnatura electronica 2010-07-13 – Act in legatura: OpANAF nr. 2.157 /2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 1472 alin.

  Arhivarea electronica a documentelor - Creeaza

  Ce spune legea. Legea privind arhivarea documentelor in forma electronica (cunoscuta ca Legea 135) a fost adoptata (dupa un efort de cativa ani) in luna mai a anului trecut. Cum era de asteptat, legea ofera doar un cadru general de desfasurare a acestei activitati si nu este insotita de normele de aplicare, ce trebuiau sa fie gata la nouazeci ... ARHIVDEPO INTERNATIONAL SRL este o companie înfiinţată în anul 2014, având ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii specifice în domeniul Arhivării (Cod CAEN 9101), în conformitate cu Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, Legea nr. 138/2013 si Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr.137 / 2013. Lucrarea „Ghidul arhivelor din Republica Moldova” este de pionierat. Publicaţii care ar conţine informaţii privind structura, activitatea şi cadrul juridic al arhivelor din Republica Moldova deocamdată nu au fost editate. La alcătuirea acestui ghid ne-am propus să includem informaţii despre cât mai multe arhive.

  Legea arhivelor electronice, promulgata

  Presedintele interimar al Romaniei, Nicolae Vacaroiu, a semnat decretul pentru promulgarea legii privind arhivarea documentelor in forma electronica, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remis ieri presei. www.cnpalbaiulia.ro

  Legi | Agenția Națională a Arhivelor

  Legea nr. 880 din 22.01.1992, privind fondul arhivistic al Republicii Moldova, publicată în Monitorul Parlamentului Nr. 1 din 01.02.1992: http://lex.justice.md/md ... www.certdigital.ro Legea nr 16/1996, Legea Arhivelor Nationale Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr 16/1996 Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica Normele metodologice pentru aplicarea Legii 135/2007 Proiectul Legii Arhivelor Legea 138 din 2013 . Legislatie, legi privint arhivarea electronica, legea arhivelor nationale. 05-01-2020 ...

  EXPUNERE DE MOTIVE LEGEA ARHIVELOR

  LEGEA ARHIVELOR . Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ . 1. Descrierea situaţiei actuale . În România, instituţia abilitată să coordoneze la nivel naţional această activitatea în domeniul arhivistic este instituţia Arhivelor Naţionale. Protejarea documentelor aparţinând statului român, a izvoarelor istorice Un Sistem de management al documentelor (cunoscut și sub abrevierea DMS, de la engleză Document Management System) este un sistem software (sau un set de aplicații software) care furnizează, de regulă, capacitatea de stocare, versionare, metadate, securitate, indexare și de regasire rapidă a documentelor.. Sistemele de tip DMS și arhivare electronică asigură:

  Documenta

  Legea Arhivelor Naționale, privind arhivarea fizică nr 16/1996 republicată privind arhivarea electronică în 135/2007. Nomenclatorul Arhivistic aprobat de Arhivele Naționale. Legea nr 182 din 2002 privind protecția informațiilor clasificate. Codul Penal actualizat în 2005: Articolul 303- Divulgarea informațiilor secrete de stat Legea nr. 16/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996 si ulterior a fost modificata si completata prin: - Legea nr. 358/2002 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002;

  LEGEA ARHIVELOR CAPITOLUL I Dispozi ii generale Art.1 ...

  arhivelor private se publică în Monitorul Oficial al României. Art.27 - (1) Personalul Arhivelor Naționale este constituit din funcționari publici și din personal contractual. 1 / 10 EXPUNERE DE MOTIVE Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ: LEGEA ARHIVELOR Secţiunea a 2-a – Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale desfiin-Efectul negativ al acestei Cadrul normativ actual, reprezentat de Legea nr. 16/1996, este de mult depăşit, Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Agenția Națională a Arhivelor s-a alăturat campaniei lansate de Ministerul Justiției „Miracolul sărbătorilor de iarnă există - Miracolul ești...

  Legea nr. 135/2007, legea privind arhivarea documentelor ...

  Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Legea Arhivelor nationale Ordin 3751/2013 privind competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare Lege nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale - Legislatie Discret Arhivare Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 71/1996, consolidata cu modificarile ulterioare Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 Legea pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale 16/1996 este neconstitutionala, intrucat a fost adoptata cu incalcarea principiului bicameralismului, prevazut la articolul 61 din legea fundamentala, potrivit deciziei de ieri a Curtii Constitutionale.

  LEGE nr.16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale

  - În cadrul Arhivelor Naţionale funcţionează un consiliu ştiinţific, format din specialişti ai Arhivelor Naţionale, cercetători, cadre didactice universitare şi specialişti din ministerele interesate, care analizează, dezbate şi face propuneri în probleme privind normele şi metodologiile specifice de lucru, publicaţiile de ... Legea privind arhivarea electronica a documentelor va intra in vigoare la inceputul anului viitor, a declarat, ieri, Eugen Preotu, consilier in cadrul Ministerului Comunicatiilor. Potrivit acestuia, tara noastra va fi printre primele care va adopta o astfel de lege, conforma cerintelor europene si euroatlantice, dat fiind ca dispunem de resurse umane, capacitate tehnica si capabilitate …

  arhivelenationale.ro

  — Legea nr. 138/2013 pentru modificarea 9i completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicatä în Monitorul Oficial al României, Par-tea l, nr. 253 'din 7 mai 2013. ) A se vedea Hotärârea Guvernului nr. 1.376/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Arhivelor Nationale, publicatä în Monitorul Oficial al Legea nr. 135/2007, privind arhivarea documentelor in forma electronica Legea nr. 135/2007 Capitolul I - Dispozitii Generale. Art. 1 Prezenta lege stabileste regimul juridic aplicabil crearii, conservarii, consultarii si utilizarii documentelor in forma electronica arhivate sau care urmeaza a fi arhivate intr-o arhiva electronica. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 : Art. 18 (1) In cazul declararii falimentului, in conditiile legii, a unui creator de documente, fara ca activitatea acestuia sa fie continuata de altul, documentele cu valoare istorica, in sensul prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele Nationale sau de serviciile judetene/Serviciul Municipiului Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, iar documentele cu ...

  Legea Arhivelor Naţionale - mefc.ase.ro

  Legea nr. 16/1996 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naţionale (publicată în M. Of., Partea I nr. 71 din 09.04.1996) modificată şi completată prin Legea nr. 358/2002 din 6 iunie 2002 (M. Of. Partea I, nr. 476 din 03.07.2002), Ordonanţa de Urgenţă nr. 39/2006 din 31 mai 2006 (M. Of. Partea I, nr. 486 din 05.06.2006), Legea nr. 135/2007, privind arhivarea documentelor in forma electronica Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 22/05/2007

  Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 - Lege5.ro

  Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 Prin utilizarea Lege5, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie în scopul îmbunătățirii conținutului, în vederea analizării traficului, precum și împotriva utilizării neautorizate. In randurile urmatoare vom stabili date esentiale cu privire la legislatia referitoare la termenele de pastrare, arhivare a documentelor unui departament. Ne referim la dispozitii, adeverinte, hotarari de consiliu, declaratii de avere si nu numai: Cu privire... OUG 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 5 iunie 2006. OUG 39/2006 actualizată prin: Legea 474/2006 - privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 Monitorul Oficial 1016/2006

  LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*actualizata*)

  a Arhivelor Nationale (actualizata pana la data de 5 iunie 2006*) EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 9 aprilie 1996. - Legea nr. 358/2002 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002; - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în termen de 30 de zile de la data alegerii sau numirii în funcţie, lista persoanelor care îndeplinesc funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b) - h^1), însoţită de declaraţiile pe propria răspundere. Lista trebuie să cuprindă urm ătoarele date:" 13.

  Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma ...

  Operatiunile de prelucrare arhivistica a documentelor in forma electronica se fac cu respectarea dispozitiilor Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a reglementarilor in vigoare privind conservarea, accesul si protectia informatiei cu caracter public sau privat. Capitolul II - Definitii Art. 3 Portalul Indaco Lege5.ro ofera acces la modulele de legislatie, dosare in instanta, jurisprudenta, hotarari judecatoresti, buletinul insolventei, monitor partea a IV-a, doctrina si reviste juridice Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 Constituie izvoare istorice si alcatuiesc Fondul Arhivistic National al Romaniei documentele create de-a lungul timpului de catre organele de stat, organizatiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare si religioase, precum si de catre persoanele fizice.  Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Legea Arhivelor nationale Ordin 3751/2013 privind competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare Huawei deathscape rsps. Legea 135 din 2007 privind arhivarea electronică. CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică. Operatiunile de prelucrare arhivistica a documentelor in forma electronica se fac cu respectarea dispozitiilor Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a reglementarilor in vigoare privind conservarea, accesul si protectia informatiei cu caracter public sau privat. Capitolul II - Definitii Art. 3 a Arhivelor Nationale (actualizata pana la data de 5 iunie 2006*) EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 9 aprilie 1996. Heure d ete automatique sur iphone. Ce spune legea. Legea privind arhivarea documentelor in forma electronica (cunoscuta ca Legea 135) a fost adoptata (dupa un efort de cativa ani) in luna mai a anului trecut. Cum era de asteptat, legea ofera doar un cadru general de desfasurare a acestei activitati si nu este insotita de normele de aplicare, ce trebuiau sa fie gata la nouazeci . arhivelor private se publică în Monitorul Oficial al României. Art.27 - (1) Personalul Arhivelor Naționale este constituit din funcționari publici și din personal contractual. Legea nr. 880 din 22.01.1992, privind fondul arhivistic al Republicii Moldova, publicată în Monitorul Parlamentului Nr. 1 din 01.02.1992: http://lex.justice.md/md . — Legea nr. 138/2013 pentru modificarea 9i completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicatä în Monitorul Oficial al României, Par-tea l, nr. 253 'din 7 mai 2013. ) A se vedea Hotärârea Guvernului nr. 1.376/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Arhivelor Nationale, publicatä în Monitorul Oficial al Ipad charger output. Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 Prin utilizarea Lege5, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie în scopul îmbunătățirii conținutului, în vederea analizării traficului, precum și împotriva utilizării neautorizate. Legea nr. 16/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996 si ulterior a fost modificata si completata prin: Legea nr. 358/2002 pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002; Moon on iphone message. Păstrarea arhivei, în format fizic (pe hârtie), electronic, film, radiografie etc.se face, conform contractului, fie la deţinătorul (proprietarul) arhivei, fie la unitatea prestatoare (care a prelucrat arhiva). Sublinierile din textele de lege ne aparţin şi au fost făcute cu scopul de a uşura înţelegerea acestora. 2. Prevederi legale.

  1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101